Överströmsventil

Hem » Brandventiler » Överströmsventil

FB Överströmsventil

FB_Takfot FB_LuftspaltsventilFB_Luftluckeventil

Den patenterade Firebreather-teknologin är ett koncept för passiva luftventiler som förhindrar brandspridning genom luftöppningar. Teknologin gör det möjligt att tillverka ventiler som släpper igenom luft men förhindrar brandspridning med ögonblicklig verkan. Uppfinningen är den första som möjliggör ett momentant brandklassat skydd i ett ventilerat element utan rörliga delar, detektorer,  kablage eller aktivering.
Genom att montera ett brandklassat FB-element, kan man enkelt få ventilation samtidigt som man uppfyller kraven för brandklassade  konstruktioner.

FB_BIM (Ladda in lcf-filen via library manager i ArchiCAD)

Broschyr Överströmsventil

Produktdatablad Överströmsventil
Säkerhetsdatablad Överströmsventil

Principskiss överströmsventil

SP 030-0277

 

sundahus_liten
Sunda Hus FB Överströmsventil

FB Överströmsventil är certifierad hos Sintef NBL.

Testet gjordes med olika galler från TROX Auranor och FlexIt. Testet gjordes i ett av världens största special-laboratorium för storskaliga brandtester, SINTEF NBL i Trondheim i Norge. Där visades att FB Överströmsventil klarade kraven för EI30, EI60 och EI90 i kombination med olika jalusigaller. Nedan visas de galler som testades tillsammans med FB Överströmsventiler.

Standard storlekar Ventilgaller Brandklass
150 x 150 mm Flexit stålgaller, Flexit klaffventiler, OVA galler från TROX EI30-60
200 x 200 mm Flexit stålgaller, Flexit klaffventiler, OVA galler från TROX EI30-60
500 x 100 mm OVA galler från TROX EI30-60
500 x 150 mm OVA galler från TROX EI30-60
600 x 600 mm OVA galler från TROX EI30-60

Övriga storlekar vid förfrågan.

OBS. Överströmsventilen säljs utan galler. Köps separat.

SGV150-1SGV150-3SGV6015Trox_auranor_OVA

TROX Auranor OVA, Upp till EI60

FlexIt

FLEXIT Ventilationsgaller, Upp till EI60