Vädringslucka

Hem » Brandventiler » Vädringslucka

FB Vädringslucka

FB_Takfot FB_Luftspaltsventil FB_Overstromsventil

I väggar med brandklassningskrav, brandcellsbegränsande konstruktioner, uppstår det ofta konflikter eftersom man har behov av  ventilation genom fönster eller ventiler. Detta problem stöter man ofta på t.ex. i byggnader med utvändiga svalgångar. Svalgångarna är  även utrymningsvägar och fasaden som gränsar mot dessa skall därför efter givna bestämmelser utföras som brandcellsbegränsande  konstruktioner.
Den nya produkten Luftlucka med brandmotstånd löser ventilationsbehovet genom brandklassade väggar och fasader på ett enkelt och  billigt sätt.

IMG_2984 vädringslucka

Broschyr Vädringslucka

FB_BIM (Ladda in lcf-filen via library manager i ArchiCAD)