Om oss

Hem » Om oss
Eld & Vatten arbetar för att erbjuda de bästa produkterna inom passivt brandskydd.

Vi är importör av Envirograf’s världsledande produkter inom passivt & förebyggande brandskydd.
Brandskyddsfärg med bästa möjliga brandskydd för TRÄ. Finns både som vit färg och transparent lack, vilket gör det möjligt att få ett ”osynligt” skydd.
Med brand/röklister för dörrar samt självstängande gångjärn kan du lösa många problem, för att t ex förbättra gamla dörrar som inte ’godkänns’ med dagens krav.

Via våra kontakter med Nordic Fire Protection i Storbritannien försäkrar vi oss om att följa utvecklingen av nya produkter för passivt brandskydd.
Brandsäkerhetsreglerna i Storbritannien är av tradition mycket stränga, vilket leder till nya, spännande lösningar för att skydda trähus från  brandfara.
Englands omfattande kulturarv har också lett till forskning i framkant om hur man brandskyddar gamla byggnader och trädetaljer utan att det syns.

Forskning som vi på Eld&Vatten kan dra nytta av för den svenska marknaden.

Vi är importör av de patenterade Firebreather brandventiler från Securo, vilka är de enda med ett  omedelbart skydd vid en brand. Finns i flera varianter. Säkrar takfot och väggsektioner mot brandspridning.
Finns också för andra lösningar, kontakta oss för mer info.

Eld & Vatten importerar och säljer CON-RFB Brandskyddsfärg för stål. Denna färg ger en fin yta och åtgången är mindre än för andra färger på marknaden. Dessutom klarar CON-RFB R60, R90 och R120 på flera typer profiler som andra produkter inte klarar!

Hypoxic Inert Luft är en annan produkt inom förebyggande brandskydd. Omöjliggör brand då syrenivå sänks till 14-15%, men trots detta kan man fortfarande uppehålla sig i lokalen.
Kontakta oss för mer info eller läs under Hypoxic. Passar i datarum, serverhallar, arkiv mm.

Vi håller även utbildningar, som Heta Arbete, HLR (Hjärt/Lung Räddning) samt grundläggande brandskydd.
SBA och brandskyddsdokumentation är andra tjänster vi hjälper er med.

Eld & Vatten har ett brett sortiment av utrustning för att säkra dig själv, ditt hem och ditt företag!

Vi erbjuder bl.a.
Brandsläckare, pulver, skum och CO2
Utrymningsvägar & Utrymningsplaner
Utbildningar som Heta Arbete (både svenska & engelska) och HLR
Brandskyddsinventering
Brandskyddsdokumentation
Passivt Brandskydd genom:

Brandisolerande färg/lack/impregnering
Brandisolerande membranpapper
Självstängande gångjärn
Brand- och röklister
Brandsäkra luftventiler (för takfot, luftspalt, vägg och vädringsluckor)
Branddukar
Brandfogmassa

Hjärtstartare
Utrymningslinor/stegar
Varselskyltar
mm mm

Eld & Vatten arbetar för att erbjuda de bästa produkterna inom passivt brandskydd.

Vi är importör av Envirograf’s världsledande produkter inom passivt & förebyggande brandskydd.
Brandskyddsfärg med bästa möjliga brandskydd för TRÄ. Finns både som vit färg och transparent lack, vilket gör det möjligt att få ett ”osynligt” skydd.
Med brand/röklister för dörrar samt självstängande gångjärn kan du lösa många problem, för att t ex förbättra gamla dörrar som inte ’godkänns’ med dagens krav.

Via våra kontakter med Nordic Fire Protection i Storbritannien försäkrar vi oss om att följa utvecklingen av nya produkter för passivt brandskydd.
Brandsäkerhetsreglerna i Storbritannien är av tradition mycket stränga, vilket leder till nya, spännande lösningar för att skydda trähus från  brandfara.
Englands omfattande kulturarv har också lett till forskning i framkant om hur man brandskyddar gamla byggnader och trädetaljer utan att det syns.

Forskning som vi på Eld&Vatten kan dra nytta av för den svenska marknaden.

Vi är importör av de patenterade Firebreather brandventiler från Securo, vilka är de enda med ett  omedelbart skydd vid en brand. Finns i flera varianter. Säkrar takfot och väggsektioner mot brandspridning.
Finns också för andra lösningar, kontakta oss för mer info.

Eld & Vatten importerar och säljer CON-RFB Brandskyddsfärg för stål. Denna färg ger en fin yta och åtgången är mindre än för andra färger på marknaden. Dessutom klarar CON-RFB R60, R90 och R120 på flera typer profiler som andra produkter inte klarar!

Hypoxic Inert Luft är en annan produkt inom förebyggande brandskydd. Omöjliggör brand då syrenivå sänks till 14-15%, men trots detta kan man fortfarande uppehålla sig i lokalen.
Kontakta oss för mer info eller läs under Hypoxic. Passar i datarum, serverhallar, arkiv mm.

Vi håller även utbildningar, som Heta Arbete, HLR (Hjärt/Lung Räddning) samt grundläggande brandskydd.
SBA och brandskyddsdokumentation är andra tjänster vi hjälper er med.

Eld & Vatten har ett brett sortiment av utrustning för att säkra dig själv, ditt hem och ditt företag!

Vi erbjuder bl.a.
Brandsläckare, pulver, skum och CO2
Utrymningsvägar & Utrymningsplaner
Utbildningar som Heta Arbete (både svenska & engelska) och HLR
Brandskyddsinventering
Brandskyddsdokumentation
Passivt Brandskydd genom:

Brandisolerande färg/lack/impregnering
Brandisolerande membranpapper
Självstängande gångjärn
Brand- och röklister
Brandsäkra luftventiler (för takfot, luftspalt, vägg och vädringsluckor)
Branddukar
Brandfogmassa

Hjärtstartare
Utrymningslinor/stegar
Varselskyltar
mm mm

EoV-160x1342

nordic-fire-blue-300x54

Sauland5-276x300

nbt

svbflogo-300x47