Rör och genomföringar

Hem » Passivt brandskydd » Rör och genomföringar

Pipebloc EL, Rörstrypare på rulle!

PipeBloc El är en 25 m lång, 40 mm bred rulle med hög expansionsvolym och god trycktätning. Produkten ger stor allsidighet när man installerar på plats.
CE-märkt CE1121
Testad EN 1366-3 EI30, EI60, EI90, EI120, EN 13501-1
Testad på PVC, PP, MDPE and PE rör upp till 200 mm
Behåller flexibilitet –40oC till +130oC
Levereras i praktisk kartong men längdmått för enkel kapning

PDB Pipebloc EL (2017-12-06)
Säkerhetsdatablad Pipebloc EL

PipeblocEL-300x245PipeBloc1-150x150PipeBloc2-150x150


 

Firoblok® rörklämmare för genomföringar

PDB Firoblok

SDB Firoblok

Monteringsanvisning P110 Firoblok

Typgodkännande 1302 Firoblok
TG-nr 1302  boverket

 

Firoblok® rörklämmare är designade för att skydda kablar, metall/plaströr och ventilationskanaler som passerar genom brandklassade tak, golv eller väggar tillverkade av sten, tegel eller betong samt hålrumsväggar av gips. De är flexibla, tillåter rörelser i rören samt skyddar från korrosion som orsakas av närkontakt mellan rör och cement, sten, gips och andra korrosiva byggnadsmaterial.

Ett silverfärgat armerat omslag håller det svällande materialet så att det expanderar inåt och krossar smältande PVC rör och kanaler i hettan från en brand. De absorberar även värmen från en brand och hjälper därmed till att skydda metallrör, genomgångar och armerade kablar från överhettning.

Rörklämmarnalevereras i 500 mm längder med diameter 18-215 mm. De kapas enkelt med en vass kniv till rätt längd och de skall monteras jäms med omgivande vägg, golv och tak. I händelse av brand kommer det svällande materialet att expandera och täta tomrum mellan kablar och rör.


 

Pyropro HPE Grafitfogmassa

EZ-Path Kabelgenomföring


 

Pipebloc PCP Rörklämmare

PipeBloc® PCP består av svällande komposit baserad på grafit och designad för skapa hög volymexpansion och pressa  samman håligheter

PipeBloc® PCP Rörklämmare används på dimensioner upp til 32-250 mm för att förhindra brandspridning..

Fördelar med PipeBloc® PCP Rörklämmare:

  • CE-märkt
  • Certifire CF 5367
  • Testade EN 1366-3 EI30, EI60, EI90, EI120, EI240
  • För rör 32mm till 250mm
  • Målade eller rostfritt utförande
  • Kompatibel med PP, PE, PVC-V, ABS, SAN & PVC rör
  • Enkelhet vid montering
  • Lång livslängd
PipeblocPCP-300x210