×

Beräkning av mängd brandskyddsfärg

Hem » Beräkning av mängd brandskyddsfärg

Beräkning av Färgmängd

Välj

Vid cirkulär typ använd alltid 4-sidig
För Cirkulära profiler: Diameter x 3,1416. För Kvadratiska profiler: 4 x längden av en sida. För Rektangulära profiler: (2 x höjden) + (2 x bredden).

Liter

Liter

Liter

Liter

Liter