×

Brand & säkerhet

Hem » Brand & säkerhet

På Eld & Vatten jobbar vi ständigt med förbättring av brand och säkerhet och hur vi sprider information om detta.

Brand och säkerhet

Förutom informationsspridning säljer vi hjärtstartare och utrymningsstegar. Vi hjälper även till att utforma utrymningsplaner och informationstavlor som är bra att sätta på synliga ställen i offentligen miljöer och på arbetsplatser. Eld & Vatten informerar gärna om brand och säkerhet på arbetsplatser.

Utrymningsplaner & informationstavlor »

Utrymningsstegar »

brandsakert-300x59


 

 

 

 

 

Filmer från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

msb