×

Hypoxic inert luft

Hem » Brand & säkerhet » Hypoxic inert luft

Absolut brandsäkerhet med syrereducerad luft

Bränder kan göra obotlig skada innan de släcks samtidigt som själva  släckningsarbetet också orsakar stor skada. Nu har det utvecklats en helt ny  metod för brandsäkerhet!

Metoden kallas Inert Luft och innebär att man skapar en miljö med syrereducerad  luft som gör att en brand inte kan uppstå, samtidigt som det är möjligt för människor att arbeta normalt i denna miljö!

Fakta Inert Luft:

I inert luft, eller Hypoxic air som det heter på engelska, är förhållandet mellan syre & kväve förändrat. I normal luft är blandningen ungefär 78% kväve och 21% syre och 1% övriga gaser. I ett rum skyddat med Inert luft reduceras syrehalten konstant till 15-16%, vilket resulterar  i en luftblandning där det är omöjligt att tända öppen eld, samtidigt som det är fullt möjligt att uppehålla sig i rummet och andas normalt.

Tack vare sitt syrereducerade innehåll har inert luft även den egenskapen att den fördröjer åldringsprocessen på föremål som förvaras i sådan miljö. Inert luft produceras kontinuerligt på plats och är alltid på. Tekniken är särskilt bra för skydd av serverrum, kontrollrum och tekniska rum, lager, magasin på museum etc.

Uninett – Krav för brandsäkring IKT-rum

Broschyr Hypoxic Air.pdf

Artikel Byggmesteren (norsk facktidning)

Artikel ang. brandsäkring av nya Nasjonalmuseet i Oslo

FAQ Frågor & Svar om Hypoxic

hypoxic-300x115-1 hypoxic11

hypoxicA4


 

 


 

Installationer/referenser:

Hypoxic-UiO
Anläggning installerad på Kulturhistoriskt
Museum/Oslo Universitet
6 Magasin, Totalt ca 14 000 m3

Hypoxic-Datahall-Bank
Installation på norsk bank
Tre datarum
Totalt ca 400 m3

Hypoxic-UiB
Installation Universitetet i Bergen
4(5) magasin
Totalt ca 2800 m3

Hypoxic-Norskt-Tekniskt-Museum
Installation Norskt Tekniskt Museum
3 magasin
Totalt ca 1000 m3