×

Kalkyl takfot

Hem » Brandventiler » Kalkyl takfot

FB TakfotsventilFirebreather

Ventilationsbehovet för takkonstruktionen skall projekteras i varje enskilt fall som grundlag för val av antal samt placering av luftventilerna.
Kalkylatorn nedan ger en generell rekommendation av minimum antal FB Takfotventiler per golvareal på kall  vind.
Som grund för beräkningarna i kalkylatorn ligger rekommendationer som bland annat framkommer i boken Brandsäkra Trähus som är  ett resultat av samarbetsprojektet Nordic Wood där bland andra norska Byggforsk deltar.
SINTEF Byggforsk Handbok 51 Flervånings trähus rekommenderar också att luftearealen av kalla vindar/tak bör vara 1/300 av  takets/vindens golvarea.
Det tas utgångspunkt i at det är total luftearea inklusive area för ventilation.
Kalkylatorn anger rekommenderat antal ventiler för inluft i takfot motsvarande en area på 1/600 av takets golvarea.
Det förutsätts konventionell ventilation i gavel. 1/300 totalt och 1/600 för inluft i takfot är vanligaste värdena som används också i andra  länder, t ex Federal Housing Administration (FHA) i USA.

Antal ventiler:

Avrunda till hela meter.

Längd tak:

  

Bredd tak:

  

 

Areal tak:

  

Minsta antal ventiler på detta tak:

 

Eld & Vatten's ansvar är begränsat till att leverera produkter med dokumenterade egenskaper.
Kalkylatorn skall endast användas för att ge en ungefärlig uppfattning om antal ventiler som krävs.