×

Luftspaltsventil

Hem » Brandventiler » Luftspaltsventil

På samma sätt som övriga Firebreather-produkter tillgodoser luftspaltsventilen både behovet av ventilation samt reducering av brandspridning.
Den är den enda ventilen med omedelbart brandmotstånd samtidigt som den är öppen för ventilation. Alla liknande produkter släpper genom flammor, gnistor och värme en period innan de har tätnat och risken är då stor att branden hinner sprida sig.

I och med att FB Luftspaltsventil består av ett nät förhindras att gnistor tränger in i byggnaden och den skyddar även mot skadedjur. Andra produkter, t ex svällband kräver värme innan de expanderar och stänger ventilationen och då kan det redan vara försent att stänga öppningen i byggnaden.

Luftspaltsventilen monteras bakom fasaden vid syllen och/eller i våningsavskiljning för att förhindra brandspridning mellan våningsplan.

Luftspaltsventilen är även väl lämpad för montering i takfot.

Fördelar:

 • Löser behovet av brandsäker ventilation på enkelt sätt
 • Stoppar omedelbart en brandspridning
 • Säkrar ventilation
 • Helt passiv
 • Lång livstid
 • Enkelt montage
 • Brandklass EI30, EI60 och EI90

Tester:

 • EN1366-4:2006
 • ASTM2912 – Direkt flamtest
 • RISEFR 010-0238
 • SP Fire 105 fasadtest – tredjepartstest
 • Lepir2 fasadtest – tredjepartstest
 • BS8412 fasadtest – tredjepartstest

Användningsområden:

 • Bakom utläktad fasad
 • Våningsavskiljning
 • Luftspalt tak/vind
 • Övriga hålrum i konstruktionen

Lösningen kombinerar:

 • Nödvändig ventilation
 • Brandcellsbegränsande konstruktion
 • Hindrar möss och andra skadedjur från att ta sig in
Montering Luftspaltsventil i fasad (200303)

Produktdatablad Luftspalt med monteringsanvisning (200310)

Säkerhetsdatablad Luftspaltsventil (200311)

Underhåll Rostfritt Stål (200304)

RISE 010-0238

Broschyr Luftspaltventil

 

Treet i Bergen, Norge- Världens högsta trähus

Treet - Världens högsta trähus

Lägenhetshuset Treet i Bergen blev vid färdigställandet 2015 världens högsta hus byggt i trä! Huset är 51 meter högt fördelat på 14 våningar. Vid projektering av huset visade beräkningar att fasadsprinkler skulle bli väldigt dyrt i förhållande till att använda brandskyddsfärg i kombination med brandstopp i fasaden, samt att detta ger lika god säkerhet som att sprinkla fasaden. Man valde då FB Luftspaltsventil för att begränsa brand i hålrum bakom fasaden.

treet2

Exempel på användning av FB Luftspaltsventil längs limträkonstruktionen på Treet

FB Luftspaltsventil monteras bakom fasaden i ytterväggen. Luftspaltventilen täpper inte igen hålrummet när den är monterad utan  medger tillräcklig luftventilation. Vid en brand tätar produkten luftöppningarna bakom fasaden och förhindrar därmed omfattande  brandspridning.
FB Luftspaltsventil finns i flera varianter – EI30, EI60 och EI90.

Storlekar Brandklass Artikelnummer
23 x 1130 mm EI30 LSV2330
23 x 1130 mm EI60 LSV2360
23 x 1130 mm EI90 LSV2390
28 x 1130 mm EI30 LSV2830
28 x 1130 mm EI60 LSV2860
28 x 1130 mm EI90 LSV2890
36 x 1130 mm EI30 LSV3630
36 x 1130 mm EI60 LSV3660
36 x 1130 mm EI90 LSV3690
LSV11 LSV21 sundahus_liten BVB traguiden
Läs om brandstopp i Träguiden!

FB Luftspaltsventilen är listad i Svanens Husproduktportal.Klicka här för att logga in på Svanens Husproduktportal. 

 

 


 

Principskisser FB Luftspaltsventil

OBS! Hela konstruktionen runt FB Ventilen skall ha samma brandklass för att få ett fullgott skydd!

lsv-vertikal lsv-horisontell

FB-Luftspalt1-300x262 FB-Luftspalt2

Övriga produkter i FB-sortimentet

FB_Takfot FB_Overstromsventil FB_Luftluckeventil