×

Luftspaltsventil

Hem » Brandventiler » Luftspaltsventil

FB Luftspaltsventil

FB_Takfot FB_Overstromsventil FB_Luftluckeventil

Brand som sprider sig i hålrum under klädseln i ytterväggar är ett stort problem då det är svårt att komma åt att släcka.
Med FB Luftspaltventil, kan man sektionera hålrummen under klädningen vilket gör att brandspridning begränsas.
I likhet med övriga Firebreather-ventiler kombinerar FB Luftspaltsventil behovet av tillräcklig ventilation med behovet att reducera  brandspridning.

 

 

 

 

 

 

 

Luftspaltsventil-monterad Luftspaltsventil

 

Treet i Bergen, Norge- Världens högsta trähus

Treet - Världens högsta trähus

Lägenhetshuset Treet i Bergen blev vid färdigställandet 2015 världens högsta hus byggt i trä! Huset är 51 meter högt fördelat på 14 våningar. Vid projektering av huset visade beräkningar att fasadsprinkler skulle bli väldigt dyrt i förhållande till att använda brandskyddsfärg i kombination med brandstopp i fasaden, samt att detta ger lika god säkerhet som att sprinkla fasaden. Man valde då FB Luftspaltsventil för att begränsa brand i hålrum bakom fasaden.

treet2

Exempel på användning av FB Luftspaltsventil längs limträkonstruktionen på Treet

FB Luftspaltsventil monteras under klädningen i ytterväggen. Luftspaltventilen täpper inte igen hålrummet när den är monterad utan  medger tillräcklig luftventilation. Vid tillfälle av brand tätar produkten luftöppningarna under klädningen och hindrar därmed omfattande  brandspridning.
FB Luftspaltsventil finns i flera varianter – EI30, EI60 och EI90.

Storlekar Brandklass Artikelnummer
23 x 1130 mm EI30 LSV2330
23 x 1130 mm EI60 LSV2360
23 x 1130 mm EI90 LSV2390
28 x 1130 mm EI30 LSV2830
28 x 1130 mm EI60 LSV2860
28 x 1130 mm EI90 LSV2890
36 x 1130 mm EI30 LSV3630
36 x 1130 mm EI60 LSV3660
36 x 1130 mm EI90 LSV3690
LSV11 LSV21 sundahus_liten BVB traguiden
Läs om brandstopp i Träguiden!

FB Luftspaltsventilen är listad i Svanens Husproduktportal.Klicka här för att logga in på Svanens Husproduktportal. 

 

 


 

Principskisser FB Luftspaltsventil

OBS! Hela konstruktionen runt FB Ventilen skall ha samma brandklass för att få ett fullgott skydd!

lsv-vertikal lsv-horisontell

FB-Luftspalt1-300x262 FB-Luftspalt2