Luftspaltsventil

FB Luftspaltsventil Brand som sprider sig i hålrum under klädseln i ytterväggar är ett stort problem då det är svårt att komma åt att släcka. Med FB Luftspaltventil, kan man sektionera hålrummen under klädningen vilket gör att brandspridning begränsas. I likhet med övriga Firebreather-ventiler kombinerar FB Luftspaltsventil behovet av tillräcklig ventilation med behovet att reducera  brandspridning.   … Fortsätt läsa Luftspaltsventil