×

Vädringslucka

Hem » Brandventiler » Vädringslucka

FB Vädringslucka

FB_Takfot FB_Luftspaltsventil FB_Overstromsventil

I väggar med brandklassningskrav, brandcellsbegränsande konstruktioner, uppstår det ofta konflikter eftersom man har behov av ventilation genom fönster eller ventiler. Detta problem stöter man ofta på till exempel i byggnader med utvändiga svalgångar. Svalgångarna är även utrymningsvägar och fasaden som gränsar mot dessa skall därför efter givna bestämmelser utföras som brandcellsbegränsande konstruktioner.
Den nya produkten Luftlucka med brandmotstånd, eller vädringslucka, löser ventilationsbehovet genom brandklassade väggar och fasader på ett enkelt och billigt sätt.

IMG_2984 vädringslucka