×

Vädringslucka

Hem » Brandventiler » Vädringslucka

I väggar med brandklassningskrav, brandcellsbegränsande konstruktioner, uppstår det ofta konflikter eftersom man har behov av ventilation genom fönster eller ventiler. Detta problem stöter man ofta på till exempel i byggnader med utvändiga svalgångar. Svalgångarna är även utrymningsvägar och fasaden som gränsar mot dessa skall därför efter givna bestämmelser utföras som brandcellsbegränsande konstruktioner.
FB Vädringslucka löser ventilationsbehovet genom brandklassade väggar och fasader på ett enkelt sätt. Vi erbjuder även brandfönster i kombination med FB Vädringsluckor för ett komplett system.

FB_Takfot FB_Luftspaltsventil FB_Overstromsventil