×

Downloads

Hem » Downloads

Brandduk

Produktdatablad THS Brandduk (190312)

Säkerhetsdatablad THS brandduk (180328)


Brand- och röklist

Produktdatablad Brand- och röklist (181126)

Monteringsanvisning Brand- och röklist (121113)

Efectis R001148 (2017-07)


Brandskyddsmembran

Produkt 38 Brandmembran (140918)

Bruksanvisning P38 Brandmembran (121018)

Test Chiltern RF07175 (080115)


Brandfogmassa / silikon

Produktdatablad HPE Grafitfog (131029)

Säkerhetsdatablad HPE Grafitfog (190308)

Bruksanvisning Pyropro HPE (131030)


Produktdatablad Pyrocoustic Brandfogmassa (161011)

Säkerhetsdatablad Pyrocoustic (170208)

Bruksanvisning Fogmassa och Silikon (100525)

CE 1121 pyrocoustic


Brandskivor

FireFree ScandiBoard 850


Dörrstängare

Produktblad P71 Gångjärn

Monteringsanvisning P71 Gångjärn

Fira 12629

EN16341-2008_Efectis R0463


Flamskyddsvätska

Produktblad IC CNL-60

Säkerhetsdatablad IC CNL-60


Kabelgenomföring EZ-Path

Teknisktdatablad EZP133KT

Tekniskdatablad EZD33T

Teknisktdatablad EZP133CWT

Installationsguide EZP133CWT

Teknisktdatablad EZD44T

Teknisktdatablad EZG144T

Installationsguide EZG144T

Installationsguide_EZP144WT

Användningsområde Golv

Användningsområde vägg

Declaration of Performance – STI (Swedish) (20180201)

ETA-13-0887


Kabelgenomföring Pass-It

Produktdatablad (20180614)

Säkerhetsdatablad (20180614)


Rör och genomföringar

Multicollar Slim

PDB Multicollar Slim (20180928)

SDB Multicollar Slim (20180928)

Multisealant A

Multisealant A Produktdatablad (20190227)

Multisealant A Säkerhetsdatablad (20190228)

Multidisc

Multidisc Produktdatablad (20190227)

Multidisc Säkerhetsdatablad (20190228)

Pipebloc EL

PDB Pipebloc EL (2017-12-06)

Säkerhetsdatablad Pipebloc EL

Firoblok

PDB Firoblok (20160601)

SDB Firoblok (20150226)

Typgodkännande 1302 Firoblok


Skarvtätningslist LGS

PDB Rak skarvtätningslist LGS (2019-03-21)

SDB Rak skarvtätning (20160511)

Bruksanvisning Rak skarvtätningslist

LGS Certifire CF 507

Typgodkännande 1310


Spotlight-huvor

Produktblad P32 Spotlighthuvor

P32 DLC Montering

EN-6097 Produkt 32