×

Brandskyddsfärg betong

Hem » Passivt brandskydd » Brandskyddsfärg betong

Aithon A90H

Eld & Vatten är representant i Sverige för Aithon A90H brandskyddsfärg för betong.

Trots att betong i sig inte brinner är det viktigt att brandskydda den för att undvika strukturella skador orsakade av värmen från en brand.

A90H Broschyr

Mer info kommer…