×

Kabelgenomföring

Hem » Passivt brandskydd » Kabelgenomföring

EZ-Path®

Den brandklassade EZ-Path® är marknadens enda underhållsfria kabelgenomförare. Kabelgenomföringen innehåller en självlåsande mekanism som automatiskt anpassar sig till mängden kabel.

EZ-Path® är en bärkraftig lösning för en byggnads livstid och som gör att kabeln tryggt kan föras igenom en brandklassad vägg eller golv utan att bryta konstruktionens brandklass.

Den passiva lösningen stoppar spridningen av brand, rök och giftiga gaser.En traditionell lösning för kabelgenomföring kräver ändring av genomföringen varje gång du ska skifta eller föra igenom en ny kabel och ju fler ändringar du gör ju mer kostsamt blir det.

Med EZ-Path® gör du detta utan någon ändring i systemet, helt utan underhåll och utan avbrott.

Dokumentation…

 

 

EZ-Path® systemet:

·         Den enda brandklassificerade lösningen som är utformad för fjärrkabeldragning

·         Ett system som är idealiskt för ombyggnationer

·         Brandtät, röktät och akustisk barriär antingen den är tom, halvfull eller full av kablar

·         Användarvänlig, designad och testad för alla typer av kablar

·         Ingen underhålls kostnad efter installation

·         Från 1 till 5000 kablar

·         Lösningar för både vertikala och horisontella installationer

·         Godkänd för alla vägg typer

·         Tar mindre golvplats än andra lösningar för vertikal installation

33 Serie

EZ-Path®-kunderna kommer att dra nytta av kraftigt förbättrad kabeldragning. EZ-Path®-systemet gör det enkelt att organisera kabelinstallationer efter typ och tillämpning, eller på annat sätt som du önskar. Med EZ-Path® installerad i väggen har du ett enkelt alternativ att hantera kabelövergångarna.

För att säkerställa att brandväggen är en framgång, följ bara dessa steg:

Ange typ och antal inmatningar enligt det beräknade antalet kablar som tillhandahålls av kabeldragningen (se beräkningsverktyget).

Identifiera typ av installation: lättvägg, betongvägg, betonggolv mm
Kontrollera befintliga ramar. Om det inte finns någon väljer du lämpligt verktyg i förhållande till materialet och gör öppningen (se tabellen nedan).
Välj slutligen skivtypen enligt tabellen nedan:

Installering i vägg

Installering i golv

Modell 44

 

Installering i vägg

 

 

Installering i golv

 

 

 

Byggvarubedömningen

 

 


 

PASS-IT

Pass-it skydd för genomföringar är en installationsklar produkt med flera lager svällande material i ett stålskal som går att ta isär i två delar. Pass-it är konstruerad för att hindra att brand sprider sig mellan rum och våningar, samtidigt som den gör det möjligt att ha kablar och rör lätt tillgängliga för installation, service eller arbete. Pass-it skyddar också mot rök och ljud. Produkten finns i flera storlekar, den är också testad med flera Pass-it staplade tillsammans i ett rutnät.

Pass-it är designad för att passa såväl nybyggnation som befintliga genomföringar. Inuti metallskalet finns påsar med svällande vattenbaserad pasta som fyller hålrummet vid brand. I nybyggen placerar man helt enkelt Pass-it i en öppning och tar sedan genomföringarna igenom lådan. I existerande väggar skruvar man isär lådan, placerar runt genomföringarna och skruvar ihop den igen. Se till att påsarna med svällande material förblir mitt i lådan.

Dokumentation…