×

Kabelgenomföring

Hem » Passivt brandskydd » Kabelgenomföring

PASS-IT

Pass-it skydd för genomföringar är en installationsklar produkt med flera lager svällande material i ett stålskal som går att ta isär i två delar. Pass-it är konstruerad för att hindra att brand sprider sig mellan rum och våningar, samtidigt som den gör det möjligt att ha kablar och rör lätt tillgängliga för installation, service eller arbete. Pass-it skyddar också mot rök och ljud. Produkten finns i flera storlekar, den är också testad med flera Pass-it staplade tillsammans i ett rutnät.

Pass-it är designad för att passa såväl nybyggnation som befintliga genomföringar. Inuti metallskalet finns påsar med svällande vattenbaserad pasta som fyller hålrummet vid brand. I nybyggen placerar man helt enkelt Pass-it i en öppning och tar sedan genomföringarna igenom lådan. I existerande väggar skruvar man isär lådan, placerar runt genomföringarna och skruvar ihop den igen. Se till att påsarna med svällande material förblir mitt i lådan.

Dokumentation…