Kabelgenomföring

PASS-IT Pass-it skydd för genomföringar är en installationsklar produkt med flera lager svällande material i ett stålskal som går att ta isär i två delar. Pass-it är konstruerad för att hindra att brand sprider sig mellan rum och våningar, samtidigt som den gör det möjligt att ha kablar och rör lätt tillgängliga för installation, service … Fortsätt läsa Kabelgenomföring