×

Rör och genomföringar

Hem » Passivt brandskydd » Rör och genomföringar

 

Multicollar Slim

Eld & Vatten är stolta att presentera Multicollar Slim på den svenska marknaden. Multicollar Slim är en del i Mulcol Penetration Seal System.

Multicollar Slim är en 30mm hög universal brand krage som är sammansatt av stålband tillverkad av 174 länkar av högsta kvalitet med ett inlägg av grafit. För att uppnå önskad rördiameter kan länkarna lätt separeras. Om brand skulle uppstå expanderar grafiten i Multicollar Slim, som skapar en brandskyddande tätning för rörgenomföringen. I kombination med Multisealant A tätningsmedel är det också möjlig att uppnå en röktät lösning. Multicollar Slim är lätt att installera.

Med detta system kan man lösa de flesta vinklar och rörplaceringar. Systemet har många unika egenskaper.

Multicollar Slim är testad enligt EN1366-3, samt har Classification enligt EN 13501-2

Multicollar Slim Produktdatablad (20190227)

Multicollar Slim Säkerhetsdatablad (20190228)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Multisealant A

Multisealant A är ett akrylbaserad tätningsmedel. Det ger en resistent och rökfri tätning till intilliggande rum. Multisealant A expanderar när den utsätts för värme och skapar en brandtätning.

Multisealant A ingår i Mulcol® MultiSeal System.

Multisealant A Produktdatablad (20190227)

Multisealant A Säkerhetsdatablad (20190228)

 


Multidisc

Multidisc är en självhäftande brandskiva som kan formas kring små penetrationer. Multidisc expanderar när den utsätts för värme och skapar en brand och rökfri tätning till intilliggande rum.

Multidiscen ingår i Mulcol® Penetration Seal System.

Multidisc Produktdatablad (20190227)

Multidisc Säkerhetsdatablad (20190228)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pipebloc EL, Rörstrypare på rulle!

PipeBloc El är en 25 m lång, 40 mm bred rulle med hög expansionsvolym och god trycktätning. Produkten ger stor allsidighet när man installerar på plats.
CE-märkt CE1121
Testad EN 1366-3 EI30, EI60, EI90, EI120, EN 13501-1
Testad på PVC, PP, MDPE and PE rör upp till 200 mm
Behåller flexibilitet –40oC till +130oC
Levereras i praktisk kartong men längdmått för enkel kapning

PDB Pipebloc EL (2017-12-06)
Säkerhetsdatablad Pipebloc EL

 

PipeblocEL-300x245PipeBloc1-150x150PipeBloc2-150x150


 

Firoblok® rörklämmare för genomföringar

PDB Firoblok

SDB Firoblok

Monteringsanvisning P110 Firoblok

Typgodkännande 1302 Firoblok
TG-nr 1302  boverket

 

Firoblok® rörklämmare är designade för att skydda kablar, metall/plaströr och ventilationskanaler som passerar genom brandklassade tak, golv eller väggar tillverkade av sten, tegel eller betong samt hålrumsväggar av gips. De är flexibla, tillåter rörelser i rören samt skyddar från korrosion som orsakas av närkontakt mellan rör och cement, sten, gips och andra korrosiva byggnadsmaterial.

Ett silverfärgat armerat omslag håller det svällande materialet så att det expanderar inåt och krossar smältande PVC rör och kanaler i hettan från en brand. De absorberar även värmen från en brand och hjälper därmed till att skydda metallrör, genomgångar och armerade kablar från överhettning.

Rörklämmarnalevereras i 500 mm längder med diameter 18-215 mm. De kapas enkelt med en vass kniv till rätt längd och de skall monteras jäms med omgivande vägg, golv och tak. I händelse av brand kommer det svällande materialet att expandera och täta tomrum mellan kablar och rör.


 

Sewatek – brandgenomföringar

Sewatek-brandgenomföringar är brandklassade och CE-märkta. Det finns lösningar till olika situationer där man måste dra rör och kablar genom konstruktioner på ett brandsäkert sätt. Vi erbjuder genomföringslösningar som är enkla att ta i bruk och installera. 

H-serien

En snabb och tillförlitlig lösning för stigrör för värmeledning

 • ett färdigt paket för värmeledningar
 • separat produkt för hålvalvs kantzon och för platsgjuten bjälklag
 • spara arbetstid, eftersom eftergjutning inte behövs
 • en variation även för formplattor samt befintliga strömningsrör
 • huvudsaklig brandklass EI60-EI120
Broschyr H-Serien

Monteringsanvisning (H-serien)

S-serien

Genomföringar med olika röravstånd

 • installeras under gjutning- eller murningsfasen, oftast i mellanväggar
 • separat produkt för kablar och rör
 • kan för installeras i elementet redan på fabriken
 • inga ursparingar, efterfyllningar eller separata brandavskiljningsarbeten
 • huvudsaklig brandklass EI60-EI120

Broschyr S-serien (Elkablar)

Broschyr S-serien (vatten&värmeledningar)

D-serien

Mångsidig genomföring för trä-, betong-och tegelkonstruktioner

 • lämpar sig för väggar och mellanbottnar
 • kan också installeras i lättare mellanväggar med skivor
 • snabb och enkel att installera, möjliggör flexibla arbetsfaser
 • fungerar också som ursparing för genomföring samt som brandavskiljning under byggnadstiden
 • huvudsaklig brandklass EI60-EI120

Broschyr D-serien

 

 


Klicka här för att komma direkt till Sewatek hemsida

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

  

Pyropro HPE Grafitfogmassa

EZ-Path Kabelgenomföring


 

Pipebloc PCP Rörklämmare

PipeBloc® PCP består av svällande komposit baserad på grafit och designad för skapa hög volymexpansion och pressa  samman håligheter

PipeBloc® PCP Rörklämmare används på dimensioner upp til 32-250 mm för att förhindra brandspridning..

Fördelar med PipeBloc® PCP Rörklämmare:

 • CE-märkt
 • Certifire CF 5367
 • Testade EN 1366-3 EI30, EI60, EI90, EI120, EI240
 • För rör 32mm till 250mm
 • Målade eller rostfritt utförande
 • Kompatibel med PP, PE, PVC-V, ABS, SAN & PVC rör
 • Enkelhet vid montering
 • Lång livslängd
PipeblocPCP-300x210