×

Är det något speciellt att tänka på vid val av kompressor?

Hem » FAQ » Är det något speciellt att tänka på vid val av kompressor?

Det är särskilt två saker som är viktiga vid val av kompressor. För det första måste rummet den placeras i ha tillräcklig med luft/ventilation. Detta eftersom den luft som kompressorn skickar till Inert luftanläggningen tas ur det rum den står i. För det andra, uppskattningsvis 70% av kompressorns energiförbrukning konverteras till värme. Återanvändning av denna värme – t ex uppvärmning av angränsande rum – rekommenderas so energiekonomisk lösning. Alternativt måste någon kylutrustning monteras om inte till-luften är tillräcklig och tillräckligt kall, vilket ger ökade driftskostnader.