×

Det går ju att tända en tändsticka i ett flygplan och tända stormkök på hög höjd?

Hem » FAQ » Det går ju att tända en tändsticka i ett flygplan och tända stormkök på hög höjd?

Ja, det kan man. I ett flygplan eller en fjälltopp över 2400 möh är luften tunnare pga reducerat partialtryck men det är fortfarande 21% syre, 78% kväve i luftblandningen. Antändningsprocessen får därmed tillgång till syre och därmed göra en eld möjlig. I en miljö med Inert Luft är syrenivån reducerad till 15-16% utan att andra tillsatser gjorts. Detta sker under samma tryck som vid havsnivå vilket betyder att det är fler syremolekyler per kubikmeter luft än om du befinner dig på t ex 2400 möh. Konsekvensen blir att kvävemolekylerna blir förhållandevis fler än syremolekylerna och lägger sig som en “brandfilt” runt varje syremolekyl vilket gör att antändningsprocessen inte får tillgång till syre. En brand måste ha tillgång till syre för att kunna uppstå.Andningssystemet har däremot inga problem med att utnyttja syre i Inert Luft. Resultatet är alltså en luftblandning där det är omöjligt att tända eld samtidigt som det är möjligt att andas normalt.