×

Hur förhåller sig Inertluft till gällande standarder och arbetsmiljö?

Hem » FAQ » Hur förhåller sig Inertluft till gällande standarder och arbetsmiljö?

Det finns över 300 Inert luftanläggningar bara i Europa. Dessa är inte bara baserade på förblandad Inert luft utan även på en tidigare metod baserad på att närmast rent kväve förs in i rum där det blandas med vanlig luft tills syrehalten i luften når 15%.  Detta är rent hälsomässigt en mer osäker metod än tillförsel av färdigblandad Inert luft. Oavsett – även flera av dessa anläggningar tillfredställer försäkringskrav enligt regelverk från försäkringsbolaget Allianz för stora lager som ofta är fryslager. Detta sträcker sig tillbaka till tidigt 1990-tal. År 2001 blev metoden med införsel av färdigblandad Inertluft patentsökt och senare beviljat. Detta fick producenter av släckgaser att reagera med att blockera Inertluft från att tas med i existerande standarder som NFPA 2001 för “Clean Agents”, bl a med med hänvisning till att Inertluft är andningssäker luft och inte en gas och därför inte passar in i formatet för NFPA 2001-standarden för “rena släckmedel”. Samtidigt är det ett faktum att ventilation med Inertluft inte kräver någon standard utöver dokumentation med hänseende på hälsa, miljö och säkerhet. De flesta kunder etablerar brand- och andningssäker ventilation i eget intresse för datarum, museer och liknande. Där det finns krav på sprinkleranläggning står det företrädesvis sprinkleranläggning i samma rum. Så länge föreskrifter inte kräver Inertluft enligt bestämd standard täcker HMS-dokumentationen kraven.
Det är faktiskt ännu enklare: I USA har miljömyndigheten vid EPA medvetet inte certifierat eller lagt restriktioner på Inertluft eftersom det är just ren luft. I maj 2008 sattes likväl ett eget internationellt standardiseringsarbete igång genom det nya institutet SAIPHS (Summit Air Institution for Preservation, Health and Safety) för att samla alla intressenter runt teknologin. Hypoxic Technologies deltar i detta arbete.