×

Hur mycket kostar en Inert luftanläggning?

Hem » FAQ » Hur mycket kostar en Inert luftanläggning?

Det är omöjligt att ge ett generellt svar på detta. Det beror på rummets storlek, dess läckagetäthet, hur fort kunden vill kunna fylla rummet med Inert luft osv. En Inert luftanläggning är oavsett inte billig men i förhållande till konsekvenserna av en brand så är den inte heller dyr. Det är hur som helst ett faktum att en Inert luftanläggning blir mer kostnadseffektiv ju större areal som skall skyddas. För volymer på 1000 kubikmeter eller större är Inert luftanläggning att föredra ekonomiskt framför konkurrerande släcksystem i tillägg till den överlägsna nyttan en Inert luftanläggning ger jämfört konventionella lösningar. För mindre anläggningar, under 200 kubikmeter, kan det av många upplevas som att investeringskostnaden av en anläggning är ganska hög, men om man ser på den totala livstidskostnaden är det också här en konkurrenskraftig lösning. Det bästa råd vi kan ge: Ta kontakt med oss för en genomgång av ditt projekt, dimensionering och ett överslag – det är oavsett gratis.