×

Hur omfattande är utrustningen för att skapa Inert Luft?

Hem » FAQ » Hur omfattande är utrustningen för att skapa Inert Luft?

Jämfört med konventionella släcksystem kräver Inert Luft anläggning lite – inte minst i förhållande till de rörsystem som krävs. Anläggningens storlek är inte beroende av rummets samlade volym utan snarare rummets läckage, dess lufttäthet, hur snabbt rummet skall fyllas med Inert Luft, aktivitetsnivå och antal människor som skall uppehålla sig där samtidigt. Kontakta oss för en genomgång av ditt projekt, dimensionering och offert.