×

Hur påverkas Inertluftanläggning av existerande ventilationsanläggning?

Hem » FAQ » Hur påverkas Inertluftanläggning av existerande ventilationsanläggning?

Eventuella klimat-, ventilations- och värmeanläggningar måste avgränsas till att endast omfatta de(t) rum(men) som Inertluftanläggningen skall betjäna, annars försvinner inertluften ut i kanalerna och det blir antingen omöjligt att fylla rummet med tillräcklig mängd Inert Luft eller så eskalerar driftskostnaderna okontrollerbart. Det är fullt möjligt att koppla en Inert luftanläggning till existerande ventilations-/klimatanläggning men det säkraste är att bygga en isolerad Inert luftanläggning. Kom ihåg att en Inert luftanläggningär en kontrollerad miljö, med kontrollerad åtkomst precis som i ett flygplan. Den fungerar på samma sätt som en klimatanläggning.