×

Hur tätt måste rummet vara för att kunna använda Inert Luftanläggning?

Hem » FAQ » Hur tätt måste rummet vara för att kunna använda Inert Luftanläggning?

Rum skall vara så lufttäta som möjligt för att vara ekonomiskt och effektivt. Vi kan leverera utrustning som reducerar syrehalten ned till 15% i nästan alla rum men ju mer förseglat rummet är, desto lägre blir driftskostnaderna. För större anläggningar kan det bli stora skillnader i kostnad mellan ett bra och ett dåligt förseglat rum. Man kör inte gärna luftkonditionering i ett rum med öppna fönster, principen är den samma. Man kan tryggt säga att ett rum med läckage om 1% av den samlade volymen (dvs 24% av rumsvolymen per dygn) är väl ägnat för en Inert Luftanläggning.