×

Hur tillverkas Inert luft?

Hem » FAQ » Hur tillverkas Inert luft?

Genom inertluft-generatorer skiljs syre ut från vanlig luft genom membran som rensar luften på molekylnivå?
Detta medför också att  luften blir ultraren – helt utan föroreningar. Luften trycks genom anläggningen med  hjälp av tryckluftskompressorer. Det tillförs ingenting annat än luft från rummet där  kompressorn är placerad. Det tillsätts överhuvudtaget inga andra substanser – det  är endast blandningsförhållandet mellan syre och kväve som förändras.