×

Kan människor uppehålla sig i ett rum med Inert Luft?

Hem » FAQ » Kan människor uppehålla sig i ett rum med Inert Luft?

Ja, vid en syrenivå på 15% och normalt atmosfäriskt tryck kan man uppehålla sig i sex timmar, varefter man bör ta en paus i normal luft i 30 minuter. En inertluftnivå på 15% syrehalt motsvarar i praktiken samma syrenivå som i ett normalt passagerarflyg. Om fysiskt ansträngande arbete skall utföras i ett rum med Inert Luft bör en hälsokontroll först genomföras. Människor med hjärt- eller lungproblem bör också genomgå en hälsokontroll före vistelse av längre varighet. I värsta fall kan vistelse i rum med inert Luft medföra huvudvärk och illamående och man bör då lämna rummet. Över tio miljoner människor över hela världen har erfarenhet av Inert Luft genom användning av höjdhus (höghöjdsträning) utan att allvarliga biverkningar registrerats hittills.