×

Måste Inert luftanläggningen monteras i det rum som skall skyddas?

Hem » FAQ » Måste Inert luftanläggningen monteras i det rum som skall skyddas?

Nej, detta sker som regel inte. Ofta vill kunden nyttja en Inert luftanläggning till att skydda flera rum samtidigt och det säger sig då självt att anläggningen kan placeras “var som helst”. Ofta placeras Inert luftgenerator och kompressor i ett närliggande teknikrum/maskinrum. Hänsyn till oljud och värmeutveckling måste också tas med i beräkningen när man utvärderar bästa placering.