×

Vad är den största fördelen med Inert Luft jämfört konventionella släckningssystem?

Hem » FAQ » Vad är den största fördelen med Inert Luft jämfört konventionella släckningssystem?

Den stora fördelen är naturligtvis att man kan uppehålla sig i inert luft utan  kvävningsrisk. Inert Luft är dessutom inte ett släcksystem utan ett system som  förhindrar en brand från att uppstå! De flesta material är omöjliga att antända i en miljö kontrollerad av Inert Luft(det finns några undantag som inte heller inert  släckgas (10-12% syre) klarar att släcka (se NFPA Standard 2001). Dagen  släcksystem kan inte med absolut säkerhet testas att de faktiskt fungerar som  förutsagt vid en eventuell brand. Ett Inert Luft system är däremot “alltid på” och man har därför full kontroll på att anläggningen faktiskt fungerar – hela tiden.