×

Vad är inert luft?

Hem » FAQ » Vad är inert luft?

Inert luft är en blandning av ren luft men där förhållandet mellan syre och kväve har förändrats. Normal luft består av 78% kväve och 21% syre ich 1% övriga ämnen. I inert luft har syrehalten sänkts till 15-16%, vilket resulterar i en luftblandning där det inte går att tända öppen eld samtidigt som det är fullt möjligt att andas normalt och uppehålla sig.