×

Vad är SAIPHS?

Hem » FAQ » Vad är SAIPHS?

SAIPHS är en förkortning för Summit Air Institution for Preservation, Health and Safety. Detta är ett internationellt institut som etablerades i maj 2009 och skall arbeta för att etablera en egen, öppen standard samt “Best Practice” (BSI PAS Standard) för brandsäkring med Inert luftanläggningar. Utarbetning av riktlinjer för säkerhet och installation för Inertluftanläggningar, samt koordinerad vidareutveckling av teknologin och applikationer är också en central del i arbetet. Institutet administreras av det oberoende internationella konsult- och rådgivningsföretaget COWI. Hypoxic Technologies är registrerad medlem av SAIPHS.