×

Varför används begreppet “absolut brandsäkerhet” om Inert Luft?

Hem » FAQ » Varför används begreppet “absolut brandsäkerhet” om Inert Luft?

Alla dagens former för branddetektering och släckning baseras på följande fakta för att de skall fungera: Det måste börja brinna. Konsekvensen av detta är att oberoende av hur bra brandskyddet är så kommer det uppstå skador. Den optimala formen för brandskydd är därför att förhindra att en brand överhuvudtaget uppstår – att en antändning inte kan ske, alltså absolut brandsäkerhet – och det är detta som skiljer systemen från Hypoxic Technologies från alla andra konventionella släckmetoder i världen!