×

Varför rekommenderas Inert Luft till datarum, arkiv och museimagasin?

Hem » FAQ » Varför rekommenderas Inert Luft till datarum, arkiv och museimagasin?

Förutom att man med Inert Luft får en luftblandning där det inte är möjligt att tända eld, ger syrereducerad luft även den effekten att oxidering reduceras. Detta medför att nedbrytninshastigheten på material som lagras i Inert Luft sänks. Metoden är välkänd inom vakuumförpackning av mat där man suger ut syret, eventuellt tillsätts kväve för att utöka matens hållbarhet. På museum och arkiv där oersättliga föremål förvaras, är brand något av det värsta som kan inträffa. Vid brand är det inte bara rök och eld som skadar, man får också stora sekundära skador vid användning av traditionella släckmetoder som t ex sprinklers. Dessutom, Inert Luft produceras genom att rensa luften på molekylnivå och med full kontroll på lufttemeratur och fuktighet, vilket innebär att man får ultraren luft –helt fri från föroreningar. Detta har ett stort värde för högteknologiska rum, t ex datarum.