×

Vilka restprodukter skapas vid produktion av Inert Luft?

Hem » FAQ » Vilka restprodukter skapas vid produktion av Inert Luft?

Syret i luften skiljs ut med hjälp av membranseparatorer, en väl beprövad teknologi som har använts för att producera kväve och vatten ombord på båtar i årtionden. Restprodukterna vid framställan av Inert Luft är vatten och syre. När den brandsäkra luften återigen blandas med restprodukterna skapas helt vanlig luft. Detta betyder att inga miljöproblem eller skadliga ämnen att bekymra sig över. Tryckluftskompressorn genererar därtill värme men denna kan föras över till andra rum och därmed användas som värmekälla. Hypoxic Technologies är mao ett grönt företag med produkter som överensstämmer med Kyoto-avtalet.