×

Vilket underhåll krävs?

Hem » FAQ » Vilket underhåll krävs?

Underhållsintervallen är jämförbara med ordinarie brandlarmsystem. Anläggningen bör ha tillsyn var sjätte månad och luftfilter byts en gång per år. Kompressor, inertluftgenerator och tillhörande membran har en förväntad livslängd på tjugo år om serviceintervall görs som ovan (inklusive byte av slitagedelar och oljebyte). Hypoxic Technologies erbjuder ett standard serviceavtal knutet till garantiansvaret som de påtar sig vid leverans av kompletta anläggningar.