×

Heta Arbeten

Hem » Tjänster » Heta Arbeten

Vi har regelbundet utbildningar i Heta Arbeten i vår lokal i Stenungsund och vi har 2  instruktörer som är Huvudinstruktör Heta Arbeten (utbildar Heta Arbeten instruktörer)

Nästa inplanerade kurs:

Torsdag 22 augusti 2019

Nu har vi även Heta Arbete kurser i Stockholm med egen personal!

Vi har även hållit Heta Arbeten kurser i Lettland och Tyskland, då på engelska. Kurser med polsk tolk har också genomförts!
Kontakta oss för information!

Vi kan även komma ut till er och hålla utbildningen och vi kan även erbjuda Heta Arbete på engelska!

För anmälan och information, kontakta oss via mail, info@eldochvatten.se eller på telefon 0303-65420

Heta Arbeten kurs i Stenungsund
Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Innehåll

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Målsättning/syfte
Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Målgrupp
Anställda och entreprenörer som ut för Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Behörighet
Utbildningen ger behörighet för Heta arbeten i 5 år

Anmälan
Anmälan sker på telefon 0303-65420 eller e-post till info@eldochvatten.se
Anmälan skall innehålla följande för alla kursdeltagare:
Namn
Personnummer
e-postadress
Mobilnummer

Privat adress

Kursavgift
Kursavgift per deltagare 1995 kr
Certifieringsavgift 1000 kr/deltagare till Brandskyddsföreningen tillkommer för deltagare 20 år eller äldre!
Alla priser är angivna exkl. moms.
Min.antal deltagare är 5 och max antal är 20 per kurstillfälle.
Vid färre än 5 deltagare kan vi hålla kurs mot en extra avgift per kurs
enl. nedan:
1 delt. = + 2 000;-
2 delt. = + 1 500;-
3 delt. = + 1 000;-

4 delt. = + 500;-

I kursavgiften ingår kursmaterial, kaffe, lunch och certifikat vid godkänt prov
Plats & tid
Kursen hålls hos Eld & Vatten , Hyvelvägen 3 (Munkeröd Industriområde) i
Stenungsund alt. hos Eld & vatten på Svärdvägen 21 i Danderyd.
Om kurs skall hållas på annan ort, tillkommer resekostnad och ev. logikostnad för instruktör.

Kurstid 08:00-15:30.

Betalning
Avgiften för utbildningen faktureras efter kursdatum.
Kursavgift förfaller till betalning efter 30 dagar.
Avbokning
Vid avbokning av kurs senast 14 dagar innan kurs start, sker ingen fakturering. Avbokning av kurs senast 5 dagar innan kursstart faktureras 50 % av kursavgiften. Avbokning 4 dagar eller senare innan kurs aktureras hela kursavgiften
Inställd utbildning
I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast en vecka före utbildningsstart, senarelägga utbildningen. Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte kan hitta lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid senareläggning av  utbildning.